Friday, July 13, 2012

TIP MEMBUAT ADUAN YANG BERKESAN

1. Simpan semua maklumat pembelian di dalam fail.


2. Dapatkan bukti yang berkaitan.


3. Bertenang dan atur stategi yang berkesan.


4. Gunakan fakta dan statistik untuk membuktikan kesahihan aduan.


5. Tulis surat aduan yang ringkas dan padat.


6. Ikuti dan catat perkembangan aduan yang dilaporkan.


7. Gunakan media massa untuk membuat laporan aduan jika perlu.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...