MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Pautan WEBOPACOPAC adalah singkatan untuk “Online Public Access Catalog” dan merupakan katalog paling terkini dan kebanyakan perpustakaan pada hari ini menggunakan untuk menggantikan katalog manual mereka. Maklumat boleh dicari menggunakan pangkalan data komputer. 

Dalam sesetengah katalog, nama orang dipiwaikan, contoh., nama orang sentiasa di (katalog dan) disusun dalam bentuk piwaian, sungguhpun ia kelihatan berlainan pada bahan perpustakaan. piwaian ini dicapai melalui proses kawalan pihak berkuasa. Kelebihan kawalan pihak berkuasa adalah ia mudah menjawap soalan 2 (karya mana sesetengah pengarang dimiliki perpustakaan?). Sebaliknya, ia lebih sukar untuk menjawap soalan 1 (adakah perpustakaan memiliki bahan khusus tertentu?) jika bahan tersebut mengeja pengarang dalam variasi tertentu. Bagi pengkatalog, ia mencetus terlalu banyak kerja bagi memeriksa samaada Smith, J. adalah Smith, John atau Smith, Jack.
Bagi sesetengah karya, judul juga boleh dipiwaikan. Istilah teknikal bagi ini adalah jadual seragam. Sebagai contoh, terjemahan dan suntingan semula kadang-kala disusun di bawah judul asal mereka.  Drama oleh William Shakespeare merupakan satu lagi contoh yang sering dipetik dalam peranan yang dimainkan oleh judul seragam dalam katalog perpustakaan.Untuk pencarian buku, anda boleh klik pada pautan yang disediakan. 

WebOpac Perpustakaan Negara Malaysia ( Malaysia)

WebOpac The British Library (British)

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia