MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Wednesday, May 27, 2015

Perbaharui Sijil Pendaftaran Perniagaan SSM di BSN


Golongan peniaga yang tinggal di pedalaman atau jauh dari pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) kini lebih mudah memperbaharui sijil pendaftaran perniagaan mereka kerana tidak lama lagi urusan itu boleh dilakukan di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN) yang berdekatan.Inisiatif ini adalah hasil kerjasama SSM dan BSN bertujuan memudahkan komuniti peniaga yang mungkin sukar mengunjungi pejabat SSM kerana terletak jauh dari tempat tinggal mereka.

Usaha sama SSM dan BSN ini diumumkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika merasmikan “Program Outreach SSM Bersama Masyarakat FELDA” di Dewan Orang Ramai, FELDA Mayam, Bera, Pahang, pada 23 April lalu.

Program Outreach SSM Bersama Masyarakat FELDA ini adalah satu program kolaborasi yang julung kalinya diadakan antara SSM dengan pihak FELDA Wilayah Mempaga, Bera.
Sejak dilaksanakan pada 2006, Program Outreach SSM memberi peluang SSM mendekatkan diri kepada masyarakat awam bagi memastikan orang ramai memahami peranan dan fungsi SSM secara mendalam.

Program ini dilaksanakan secara meluas bukan hanya setakat di kawasan sekitar Lembah Klang saja malahan diperluaskan ke seluruh negara melalui Pejabat Negeri SSM dengan kerjasama Pihak Berkuasa Tempatan dan Institusi Pengajian Tinggi Awam serta Swasta.

Di samping itu, program outreach ini diperluaskan dengan menjemput Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dan agensi di bawahnya seperti Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Bank Rakyat, Perbadanan Nasional Berhad dan Maktab Kerjasama Malaysia (MKM). Turut serta agensi lain seperti BSN, CELCOM, TEKUN dan MARA untuk mengadakan pameran dan memberi taklimat berkaitan operasi mereka.

Dalam program yang sama orang ramai yang ingin menjalankan perniagaan atau mempunyai perniagaan tetapi masih belum berdaftar dengan SSM diingatkan supaya mendaftarkan perniagaan mereka dengan segera. Setiap bentuk perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesyen atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud mendapatkan keuntungan wajib berdaftar dengan SSM terlebih dulu.

Kegagalan untuk berbuat demikian adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 12(1) (a) Akta Pendaftaran Perniagaan (APP) 1956 yang membawa denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali.
Pengunjung yang hadir pada program ini boleh mendaftarkan perniagaan baru ataupun memperbaharui sijil pendaftaran perniagaan dan melakukan perubahan butir-butir perniagaan secara serta merta melalui kaunter bergerak SSM yang disediakan.

Bagaimanapun, bagi yang tidak berkesempatan hadir ke program ini ataupun mengunjungi pejabat SSM yang berdekatan; orang ramai masih boleh mendaftarkan perniagaan mereka di kaunter bergerak pendaftaran perniagaan SSM. Jadual perkhidmatan kaunter bergerak ini boleh didapati dengan melayari laman web SSM di www.ssm.com.my
Ketua Pegawai Eksekutif SSM, Datuk Azmi Ariffin, berkata ini adalah pertama kali SSM berganding bahu dengan masyarakat FELDA menganjurkan program sebegini.

“Ini adalah satu titik permulaan yang amat baik bagi kedua-dua pihak untuk terus menjalin kolaborasi yang lebih erat dalam melahirkan usahawan di kalangan masyarakat FELDA,” katanya.

Beliau berkata, pada setiap program Outreach SSM, lazimnya aktiviti yang dilakukan adalah seperti taklimat berkaitan keperluan mendaftarkan perniagaan dan memperbadankan syarikat. Namun kali ini, terdapat sedikit kelainan di mana SSM menambah satu lagi taklimat yang menyentuh tentang skim kepentingan.

“Inisiatif ini diambil bagi mendedahkan kepada orang ramai tentang apa itu skim kepentingan dan kaitannya dengan skim cepat kaya atau skim pelaburan yang tidak sah di sisi undang-undang. Dengan adanya pendedahan sebegini ia akan memberi gambaran jelas kepada masyarakat pengguna untuk menilai skim yang boleh dijadikan sebagai perniagaan ataupun diceburi mengikut lunas undang-undang,” katanya.

Azmi berkata, program kali ini juga lebih menarik kerana SSM menjemput beberapa peniaga tempatan yang juga anak peneroka FELDA untuk menjual hasil produk mereka di sini.

“Dengan sokongan mereka ini diharapkan dapat dijadikan contoh kepada masyarakat FELDA yang lain untuk menceburi bidang keusahawanan. Sebenarnya pihak kami berhasrat untuk menjemput dan membuka kepada lebih banyak penyertaan kepada peniaga lain tetapi ruangan agak terhad,” katanya yang berhasrat mengadakan program secara lebih besar pada masa hadapan.


Sumber: Berita Harian, 14 Mei 2011

Continue Reading
No comments
Share:

Tuesday, May 19, 2015

Apa Itu Kertas Kerja Perniagaan?


Pengenalan 
Selepas mengenal pasti dan memilih satu peluang perniagaan yang sesuai, usahawan perlu membuat perancangan yang teratur supaya perniagaan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan dan sumber-sumber perniagaan dapat digunakan dengan lebih cekap. Selepas memilih satu peluang perniagaan, langkah seterusnya ialah menyediakan sebuah rancangan atau pelan perniagaan yang lengkap. Apakah yang dimaksudkan dengan rancangan perniagaan? Rancangan perniagaan adalah sebuah dokumen bertulis yang menerangkan perkara yang berkaitan dengan perniagaan yang hendak dilaksanakan. Dokumen tersebut mengandungi maklumat yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang hendak ditawarkan serta perancangan terperinci mengenai aspek pemasaran, pengurusan, operasi dan rancangan kewangan perniagaan. Rancangan perniagaan sering juga dikenali sebagai kertas projek atau kertas kerja. 

Kepentingan Rancangan Perniagaan 
Salah satu kepentingan menyediakan rancangan perniagaan ialah untuk menilai sama ada peluang perniagaan yang ingin diterokai berdaya maju atau sebaliknya. Penilaian sesuatu peluang perniagaan perlu diasaskan kepada fakta dan maklumat terkini. Banyak perniagaan gagal selepas beberapa tahun dilaksanakan. Ini disebabkan oleh kegagalan pengusaha menyediakan rancangan perniagaan yang berkesan. Dalam apa jua bidang perniagaan yang ingin diceburi, penyediaan rancangan perniagaan yang lengkap merupakan langkah yang sangat penting. Seringkali dikatakan bahawa jika seseorang berhasrat untuk memulakan sebuah perniagaan tetapi gagal untuk membuat perancangan, sebenarnya dia merancang kegagalannya sendiri dalam perniagaan tersebut. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan secara bertulis atau dalam bentuk dokumen seringkali diabaikan oleh usahawan kecuali apabila diperlukan untuk memohon pembiayaan. Sebab itu dokumen ini sering dikaitkan dengan permohonan pinjaman daripada bank atau institusi kewangan. Keperluan menyediakan dokumen ini dilihat sebagai memenuhi syarat permohonan sahaja. Tanggapan ini menyebabkan kebanyakan usahawan sukar menilai kepentingan dan keperluan menyediakan sebuah rancangan perniagaan. Setelah permohonan mereka diluluskan (atau mungkin ditolak) dokumen tersebut tidak lagi dirujuk untuk melaksanakan projek yang dirancang. Besar kemungkinan ini berlaku kerana dokumen tersebut disediakan oleh pihak lain yang dibayar perkhidmatannya. Oleh yang demikian maklumat yang terkandung dalam rancangan perniagaan berkenaan tidak menggambarkan hasrat sebenar usahawan. Sebaliknya ia cenderung untuk mempengaruhi dan meyakinkan pihak penilai untuk meluluskan permohonan pinjaman atau pembiayaan. Rancangan perniagaan bukan sahaja penting untuk tujuan memohon pembiayaan kewangan tetapi dokumen ini juga disediakan untuk tujuan-tujuan berikut: 
 • Rancangan perniagaan sebagai pelan atau “peta” yang diperlukan bagi mengendalikan aktiviti perniagaan. Dokumen ini membantu usahawan mengkaji semula atau mengubahsuai aktiviti dan halatuju yang telah ditetapkan semasa memulakan dan mengendalikan perniagaan. 
 • Sebagai panduan untuk mengurangkan risiko kegagalan perniagaan dengan membuat nggaran dan perkiraan hasil dan kos yang terlibat dalam perniagaan yang dirancang. Oleh itu, usahawan akan mengkaji dan menilai sesebuah rancangan perniagaan (berasaskan maklumat terkini) sebelum membuat keputusan untuk memulakannya. Secara tidak langsung penyediaan rancangan perniagaan memerlukan usahawan mengumpul maklumat terkini dalam pasaran. 
 • Rancangan perniagaan juga disediakan untuk mengira jumlah modal atau wang yang diperlukan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan. Oleh itu, penyediaan dokumen ini dapat membantu usahawan mengenal pasti jumlah modal permulaan dan sumber pembiayaan yang diperlukan. 
 • Penyediaan rancangan perniagaan membantu usahawan memahami dengan mendalam mengenai bidang perniagaan yang bakal diceburi. Usahawan perlu mengetahui setiap aspek pengurusan perniagaan seperti pemasaran, pentadbiran, operasi dan kewangan. 
 • Rancangan perniagaan juga merupakan dokumen yang boleh digunakan untuk mengawal kegiatan perniagaan. Ini dapat membantu usahawan membandingkan pencapaian sebenar dengan apa yang telah dirancang sebelum ini. Ramai usahawan berasa ragu atau enggan menyediakan rancangan perniagaan kerana beranggapan ianya satu kerja rumit dan remeh, dan beranggapan perniagaan atau projek boleh terus dijalankan tanpa perlu didokumenkan. Walau bagaimanapun, adalah lebih mudah untuk merujuk semula rancangan perniagaan yang ditulis secara teratur (walaupun ringkas) berbanding ‘perancangan’ yang bergantung kepada daya ingatan semata-mata. 
Pembaca Sasaran Rancangan Perniagaan 
Memahami sasaran pembaca rancangan perniagaan adalah penting. Ini bertujuan untuk memastikan rancangan perniagaan yang disediakan dapat meyakinkan pembaca yang disasarkan. Pembaca sasaran merujuk kepada pihak yang akan menggunakan rancangan perniagaan berkenaan untuk tujuan-tujuan khusus. Antara pihak yang disasarkan adalah seperti berikut: 

Usahawan 
Pembaca atau pengguna utama rancangan perniagaan ialah usahawan. Sebagai pengusaha atau pemilik perniagaan usahawan perlu mengetahui selok-belok projek yang bakal dilaksanakan dengan terperinci. Oleh itu, penyediaan rancangan perniagaan dapat membantu usahawan merancang dan membuat keputusan dengan lebih berkesan. Di samping itu usahawan juga dapat menilai daya maju projek dari aspek pemasaran, pentadbiran, operasi dan kewangan. 

Pelabur 
Usahawan mungkin memerlukan pihak lain untuk melabur dalam projek yang dirancang. Pihak-pihak tertentu seperti pemodal teroka atau pelabur persendirian perlu diyakinkan agar mereka berminat untuk berkongsi keuntungan dengan membuat pelaburan dalam perniagaan tersebut. Lazimnya mereka meneliti rancangan perniagaan untuk menilai sama ada perniagaan tersebut mampu memberi pulangan yang baik terhadap pelaburan yang bakal dibuat. 

Bank 
Bank dan institusi kewangan lain merupakan pihak yang boleh membantu usahawan memperoleh pembiayaan bagi melaksanakan projek perniagaan yang dirancang. Sebagai pembiaya, bank dan institusi kewangan memerlukan maklumat berhubung kedudukan kewangan perniagaan dari aspek kecairan wang tunai dan keuntungan perniagaan. Kecairan tunai dan keuntungan dapat memastikan kelangsungan perniagaan dan kemampuan perniagaan untuk membayar balik pinjaman yang dipohon. Oleh itu, pihak bank dan institusi kewangan perlu meneliti dan menilai rancangan perniagaan untuk memastikan perniagaan yang dirancang berdaya maju dan berkemampuan untuk membayar balik pinjaman. 

Pembekal Kredit 
Lazimnya, agak sukar bagi sebuah perniagaan baru untuk mendapatkan kemudahan bekalan bahan secara kredit daripada pembekal. Bagaimanapun, terdapat pembekal yang bersedia untuk menawarkan kemudahan ini jika usahawan dapat meyakinkan mereka tentang kemampuannya untuk membayar balik hutang dalam tempoh yang ditetapkan. Oleh itu, rancangan perniagaan dapat membantu usahawan meyakinkan pembekal mengenai kemampuan perniagaan untuk membayar balik hutang tersebut. 


*KERTAS KERJA PINJAMAN JUGA DI KENALI RANCANGAN PERNIAGAAN(RP):

Continue Reading
No comments
Share:

Monday, May 18, 2015

Membuka Perniagaan Sendiri


Merancang Perniagaan 
Perancangan yang menyeluruh adalah penting untuk memudahkan anda mengelak atau mengatasi masalah-masalah yang berkemungkinan timbul bila anda mula menjalankan perniagaan. Perancangan anda harus berkisar kepada satu kerangka asas yang merangkumi semua fasa operasi dan menyediakan jawapan kepada segala isu sebelum operasi bermula. Halaman ini menyediakan panduan bagi anda dalam merancang perniagaan anda. Anda akan melihat sepintas lalu iklim ekonomi dan persekitaran perniagaan di Malaysia serta maklumat asas yang anda perlu ketahui sebelum memulakan perniagaan. 

Perniagaan di Malaysia 
Perniagaan mungkin merupakan salah satu sumber rezeki yang paling mendatangkan kepuasan. Apatah lagi di sebuah negara seperti Malaysia yang rata-rata rakyatnya menikmati taraf kehidupan yang baik. Dengan ekonomi yang berkembang pesat, Malaysia menawarkan pulangan menarik kepada para usahawan dan peniaga. Klik pada pautan-pautan di bawah untuk mengetahui sekilas pandang ekonomi Malaysia serta statistik-statistik perdagangan dan pelaburan: 

Statistik Perdagangan di Malaysia (Bahasa Inggeris sahaja) 


Sebelum Memulakan Perniagaan 
Kerajaan Malaysia menggalakkan penyertaan segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, dan telah menyediakan struktur sokongan yang berupaya membantu para usahawan – dari membantu dalam penubuhan syarikat hingga menyediakan bantuan pembiayaan, pengurusan dan pembangunan perniagaan. Banyak syarikat di Malaysia yang besar dan berjaya hari ini bermula sebagai perniagaan kecil. Oleh itu jika anda telah membuat keputusan untuk membuka perniagaan, ini mungkin merupakan permulaan kepada satu perjalanan yang penuh cabaran tetapi menyeronokkan. Sebelum anda memulakan perniagaan, ada beberapa persoalan penting yang anda perlu fikirkan, di antaranya adalah matlamat hidup anda sendiri, perancangan perniagaan dan matlamat kerjaya jangka panjang anda. 

Agensi-agensi kerajaan berikut menyediakan bantuan dan panduan kepada para usahawan dan bakal usahawan: 


Bentuk-bentuk perniagaan 
Selepas menetapkan hala tuju dan menjalankan kajian serta perancangan berkaitan, anda mungkin mendapat gambaran yang lebih jelas tentang bentuk usaha niaga yang anda bakal jalankan. Di Malaysia, sesebuah perniagaan boleh beroperasi dalam tiga bentuk iaitu: 
 • Keempunyaan tunggal 
 • Perkongsian 
 • Syarikat 
Keempunyaan tunggal 
Keempunyaan tunggal adalah bentuk perniagaan yang paling mudah. Ia dimiliki oleh seorang pemilik, tetapi tidak semestinya dijalankan oleh anda seorang. Malah, perniagaan Keempunyaan Tunggal boleh menggaji ramai kakitangan. 

Kelebihan Keempunyaan Tunggal 
 • Sebagai pemilik tunggal, anda adalah ketua yang mempunyai kebebasan mutlak dalam membuat keputusan. Sebarang kejayaan juga biasanya amat memberikan kepuasan. 
 • Perniagaan Keempunyaan Tunggal boleh dimulakan dengan beberapa langkah yang mudah tanpa memerlukan modal yang besar. 
 • Anda tidak perlu menyediakan laporan akaun, dan segala hal-ehwal operasi perniagaan adalah urusan peribadi anda. 
 • Sebagai pemilik tunggal, anda boleh menjalin dan mengekalkan hubungan baik dengan para pelanggan tanpa terikat kepada had-had “perhubungan perniagaan”. 
Keburukan Keempunyaan Tunggal 
 • Anda memikul tanggungjawab penuh ke atas semua hutang dan risiko perniagaan. 
 • Anda memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam banyak bidang, dan mungkin perlu mendapatkan nasihat dari pakar dalam bidang-bidang lain seperti pemasaran atau sistem komputer. 
 • Dana anda mungkin terhad. 
 • Anda mungkin terpaksa bekerja lebih masa dan mungkin tidak boleh mengambil cuti. 
 • Perniagaan terpaksa ditutup jika anda meninggal dunia. 
Perkongsian 
Perniagaan secara Perkongsian adalah bila mana anda menggabungkan modal dan bekerjasama dengan sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi. Dalam usaha niaga bentuk ini, anda dan rakan kongsi anda adalah pemilik bersama yang akan berkongsi agihan keuntungan atau risiko. 

Kebaikan perkongsian 
 • Perkongsian bermakna anda berkongsi kerja dan mempunyai teman berbincang jika perniagaan melalui kesusahan atau masalah 
 • Perkongsian bermakna mempunyai sumber kewangan yang lebih 
 • Perkongsian bermakna gabungan pengetahuan, kemahiran, buah fikiran dan sumber-sumber daya yang lain. 
Keburukan perkongsian 
 • Anda bertanggungjawab ke atas hutang-hutang perniagaan sekalipun ia berpunca dari tindakan rakan kongsi anda. Dengan kewajipan tidak terhad, setiap rakan kongsi juga bertanggungjawab menggunakan sumber-sumber sendiri untuk melunaskan hutang-hutang rakan-rakan kongsinya. 
 • Potensi perkembangan perniagaan terhad 
 • Perselisihan faham dan pertikaian mungkin berlaku di kalangan rakan-rakan kongsi 
 • Perkongsian berakhir bila salah seorang daripada rakan kongsi menarik diri atau meninggal dunia. 
Syarikat 
Satu lagi bentuk perniagaan ialah dengan menubuhkan syarikat. Syarikat adalah entiti berdaftar yang ditubuhkan oleh sekurang-kurangnya dua orang, yang boleh memiliki harta, merangka kontrak perjanjian dan menggaji kakitangan. Semua syarikat di Malaysia tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. 

Kebaikan Syarikat 
 • Ahli-ahli (pemegang saham) syarikat tidak terikat kepada pemilik syarikat. 
 • Pemegang saham tidak dibebankan dengan tanggungjawab pengurusan. 
 • Sekiranya perniagaan gagal, pemegang saham dilindungi oleh tata perundangan. 
 • Syarikat mempunyai potensi perkembangan yang lebih tinggi jika dibandingkan perniagaan Keempunyaan Tunggal atau Perkongsian. 
Keburukan Syarikat 
 • Proses penubuhan melibatkan tatacara perundangan yang panjang lebar dan perbelanjaan yang tinggi. Ini termasuk kos menerbitkan pelbagai laporan kewangan syarikat. 
 • Syarikat kecil mempunyai liabiliti (tanggungjawab) terhad, maka bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan mungkin tidak dapat memulihkan dana sekiranya perniagaan gagal. Dengan itu syarikat mungkin sukar untuk meminjam sebanyak yang diinginkan. 
 • Perkembangan syarikat Sendirian Berhad mungkin terhad kerana ia tidak boleh menjual saham kepada awam. Ini juga bermakna kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik syarikat. 
Francais 
Satu kaedah alternatif dalam memiliki perniagaan sendiri tanpa bermula dari bawah ialah dengan menyertai perniagaan secara francais. Francais bukanlah satu “bentuk” perniagaan, tetapi merupakan kaedah atau sistem usaha niaga di mana sesuatu perusahaan (francaisi) diberikan hak untuk menjalankan perniagaan menurut perjanjian khas dengan syarikat induk (francaisor). Oleh kerana francaisi menjalankan perniagaan di bawah nama atau cap dagang yang sudah dikenali, dan menggunakan kaedah atau konsep pemasaran yang telah terbukti, francais menjanjikan laluan yang lebih selamat bagi anda memulakan perniagaan sendiri – pada masa yang sama anda tidak berniaga bersendirian. Francais terkemuka termasuklah restoran-restoran makanan segera, rantaian hotel, kedai foto, stesen minyak, bengkel kereta dan pusat kecantikan, tetapi terdapat peluang francais dalam hampir semua bidang perniagaan di Malaysia. Juga klik pada pautan-pautan di bawah untuk maklumat lanjut tentang memulakan perniagaan secara francais. 

Malaysian Franchise Association (Bahasa Inggeris sahaja) 

Membiayai Perniagaan Anda 
Untuk membantu bakal-bakal usahawan memulakan perniagaan, kerajaan menyediakan pelbagai skim dan dana kewangan. Skim-skim dan dana-dana ini, yang ditawarkan dalam bentuk geran peruntukan, pinjaman dan insentif, disediakan untuk pelbagai sektor dan perusahaan. Klik pada pautan-pautan di bawah untuk maklumat lanjut mengenai skim pembiayaan perniagaan: 


Pembiayaan juga boleh diperolehi daripada pelbagai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi seperti MARA dan Perbadanan Ekonomi Negeri. 
Kerajaan juga telah mengumumkan penubuhan bank pembangunan khas bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) pada 2005 untuk membantu para usahawan PKS dalam menerima bantuan pembiayaan. Maklumat lanjut boleh didapati di sini tidak lama lagi. 

Undang-undang dan dasar 
Malaysia mengamalkan sistem pentadbiran dan ekonomi terbuka, dengan dasar-dasar pelaburan (Bahasa Inggeris) yang menarik dan pelbagai insentif bagi para pelabur. 

Berurus Niaga dengan Kerajaan 
Membekalkan barangan atau perkhidmatan kepada agensi-agensi kerajaan merupakan salah satu aktiviti paling selamat bagi perniagaan anda. Untuk berurus niaga dengan kerajaan, sama ada sebagai pembekal atau perunding, perusahaan anda mesti berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Perusahaan-perusahaan yang berminat untuk mendaftar dengan Kementerian Kewangan disyaratkan mendaftar secara dalam talian dengan ePerolehan, kemudahan sistem perolehan elektronik yang disediakan oleh Kerajaan. 

Peluang Perniagaan 
Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber alam semua jadi dan sentiasa menawarkan peluang-peluang pelaburan dalam pelbagai bidang. Terdapat sekurang-kurangnya 15 sektor terpilih dengan pelbagai sub-sektor termasuk sektor peruncitan beraneka barangan, serta sektor perkhidmatan yang melibatkan banyak bidang kepakaran. Seiring dengan sistem perolehan elektronik ePerolehan, satu sistem pemakluman tender yang dipanggil Tender2U juga telah dilaksanakan. Dengan kemudahan ini anda boleh mencari tender-tender yang ditawarkan menurut pilihan anda (mengikut industri, lokasi atau bidang kerja), dan memilih untuk dimaklumkan melalui SMS, faksimili, e-mel atau melalui laman web. 

Anda juga boleh merisik peluang-peluang perniagaan menerusi laman web kementerian-kementerian Kerajaan Persekutuan atau Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Kerajaan, melalui kementerian-kementerian dan pelbagai agensinya, juga menganjurkan ekspo perdagangan, persidangan dan lawatan perniagaan di mana para usahawan dapat bertemu dan meninjau peluang-peluang perniagaan atau usaha sama. Kunjungi laman web agensi-agensi berikut untuk melihat kalendar aktiviti-aktiviti tersebut: 


Pelaburan Asing 
Jika anda adalah seorang warga asing yang sedang mencari peluang pelaburan, anda sedang melihat salah sebuah pasaran yang terbaik di Asia. Malah, hari ini Malaysia merupakan salah sebuah pasaran baru paling menarik di dunia. Malaysia menawarkan pelbagai kelebihan (Bahasa Inggeris) sebagai lokasi pilihan bagi pelaburan terus asing. 

Agensi kerajaan utama yang menyelaraskan aktiviti penggalakan pembangunan industri di Malaysia ialah Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) (Bahasa Inggeris dan Jepun). Agensi ini bertindak sebagai pusat perhubungan pertama bagi para pelabur yang berminat memulakan aktiviti pelaburan di Malaysia dalam sektor pembuatan dan sektor-sektor khidmat sokongan yang berkaitan. Pelabur-pelabur asing boleh menghubungi MIDA untuk mendapatkan bantuan bagi mengadakan kunjungan mengumpul fakta ke Malaysia. 

Para pelabur boleh mengunjungi Pusat Maklumat Perniagaan MIDA di mana terdapat maklumat bercetak mengenai peluang-peluang pelaburan, perdagangan, pembiayaan dan produktiviti di sektor pembuatan dan sektor-sektor khidmat sokongan yang berkaitan. Pelabur asing di Koridor Raya Multimedia (MSC) layak menerima pelepasan cukai dan pelbagai pengecualian sebagai pertukaran kepada pemindahan teknologi kepada pembangunan ekonomi tempatan. Klik pada pautan-pautan di bawah untuk maklumat lanjut berkaitan membuat pelaburan di Malaysia: 

Panduan Pelabur oleh MIDA (Bahasa Inggeris sahaja) 

Memulakan Perniagaan 
Setelah melalui proses perancangan perniagaan, kini tiba masanya anda memulakan perniagaan. Sebelum memulakan perniagaan, anda perlulah memastikan bahawa perniagaan anda itu didaftarkan di samping memastikan segala lesen dan permit berkaitan diperolehi. Anda juga perlu mengenal pasti lokasi dan tapak perniagaan yang sesuai. 

Mendaftarkan perniagaan 
Anda dikehendaki mendaftarkan perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia mengikut peruntukan perundangan yang digariskan iaitu Akta Syarikat 1965 (Bahasa Inggeris)

Continue Reading
No comments
Share:

Saturday, May 16, 2015

Selamat Hari Guru


PUISI UNTUK GURU 
Karya : Jhonny Al-Fharidzi

Engkau bagaikan cahaya 
Yang menerangi jiwa 
Dari segala gelap dunia 

Engkau adalah setetes embun 
Yang menyejukan hati 
Hati yang ditikam kebodohan 
Sungguh mulia tugasmu 
Guru Tugas yang sangat besar

Guru engkau adalah pahlawanku 
Yang tidak mengharapkan balasan 
Segala yang engkau lakukan 
Engkau lakukan dengan ikhlas

Guru jasamu takkan kulupa 
Guru ingin ingin kuucapkan 
Terima kasih atas semua jasamu

Continue Reading
No comments
Share:

Tuesday, May 5, 2015

Selamat Menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia

 

Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia kepada anggota bomba di seluruh negara... Pengorbanan anda amat dihargai dan akan sentiasa dikenang oleh semua rakyat Malaysia...

Continue Reading
No comments
Share:

Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia