MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Thursday, October 29, 2015

Mengenai Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia

SEJARAH KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Pasukan kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia merupakan sebuah pertubuhan persatuan pasukan beruniform yang diterapkan di dalam kurikulum sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia. Pasukan ini ditubuhkan semenjak 1989 setelah mendapat persetujuan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan dijadikan salah satu program ko-kurikulum bagi sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia. 

Sekolah pertama yang menganggotai pasukan kadet ini adalah Maktab Rendah Sains MARA Sultan Abdul Samad dari Negeri Sembilan pada 1985 dengan jumlah keanggotaan seramai 20 orang. Jumlah sekolah dan keanggotaan yang menyertai pasukan Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia semakin bertambah sehingga tahun 2008 sebanyak 2084 pasukan ditubuhkan dari sekolah seluruh Malaysia dengan kekuatan anggota seramai 79,920 orang.

Tujuan Kadet Bomba dan Penyelamat, Malaysia ditubuhkan ialah
 1. Memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan.
 2. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan kebombaan sebagai salah satu cara hidup.
 3. Meningkatkan disiplin dan setia kawan bagi memupuk semangat yakin diri serta bertanggungjawab kepada harta benda and masyarakat.
 4. Mengeratkan kerjasama dan persafahaman antara ahli dengan Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia.
 5. Mewujudkan suasana sekolah bebas dari bahaya kebakaran.
 6. Menanamkan minat untuk memilih menjadi anggota Bomba dan Penyelamat sebagai kerjaya.

Keahlian
 1. Keahlian adalah terbuka kepada semua pelajar Sekolah Menengah Kerajaan dan Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan.
 2. Keahlian bagi pelajar selain daripada sekolah seperti diatas adalah dibawah tanggungjawab dan tanggungan sendiri dan perlu mendapat kelulusan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia.

Had Umur
Had umur adalah dari 12 tahun ke atas,

Fizikal
Perakuan kesihatan tubuh badan dan kecacatan anggota perlu disahkan oleh ibu/bapa/penjaga mengikut keperluan dengan mengisi dan menandatangani borang yang telah disediakan.

Kebenaran Ibu Bapa/ Penjaga
Kebenaran bertulis ibu bapa/ penjaga hendaklah diperolehi untuk menjadi ahli. Ibu bapa / penjaga dikehendaki mengisi dan menandatangai borang kebenaran ibubapa / penjaga.

Kelucutan Keahlian
 1. Keahlian lucut serta merta apabila ahli kadet berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah yang dinyatakan berkuatkuasa pada tarikh surat berhenti sekolah dikeluarkan.
 2. Keahlian juga lucut apabila kadet melanggar peraturan sekolah yang menjejaskan kredibility Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat jika didapati bersalah oleh lembaga disiplin sekolah.
 3. Surat lucut ahli akan dikeluarkan secara rasmi kepada pelajar dan ibu bapa oleh pihak sekolah (jika berkenaan).
 4. Sekiranya pelajar diterima semula bersekolah, pelajar boleh mengemukakan rayuan kepada guru penasihat pasukan kadet untuk menyertai semula pasukan di sekolah berkenaan dengan nombor pendaftaran baru.

GARIS PANDUAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

 

PAKAIAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

 

LAGU KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Kadet Bomba bersatu
Sama berganding bahu
Pemuda pemudi harapan
Tiang negara

Jiwa raga yang murni
Tanggungjawab membantu
Di mana jua
Tetap bersedia
Menimba ilmu jaya

Demi masa hadapan
Berwawasan matlamatnya
Pastikan berjaya
Kadet bomba bersatu
Bersemangat membara
Cita-cita tersemat luhur

Gigih berusaha
Ikrar kami sahutlah
Berani beretika
Harumkan nama
Malaysia jaya ( 2X ) 

 

SUMBER : http://kadetbomba.blogspot.my ; http://www.bomba.gov.my

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia