MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Tuesday, October 27, 2015

Konsep sastera


Konsep Sastera
  • Satu bentuk ciptaan seni yang disampaikan dalam bentuk bahasa.
  • Maksud Perkataan sastera :
i. Terbentuk daripada bahasa Sanskrit.
ii. Bermaksug huruf dan perkataan yang indah
Maksud Sastera
  • Sebuah hasil seni dan karya tulisan.
  • Dalam bentuk prosa dan puisi.
  • Bahasa yang indah.
Contoh Bahasa Sastera
Dinamik

  • Maksudnya : Mempunyai fikiran  yang mampu menyesuaikan dan menerbitkan sesuatu pembaharuan serta kemajuan yang dihubung kait dengan ilmu mekanik dan kecergasan. (Merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Ketiga)
  • Contoh ayat : Pelajar pada hari ini perlu mempunyai sikap dan pemikiran  Imiginatif, Analitik, Praktik dan Dinamik untuk suasana ekonomi dan sosial dunia yang semakin pesat membangun serta memerlukan banyak tenaga kerja.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia