MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Friday, October 23, 2015

NILAI-NILAI MURNI DAN BUDI BAHASA DALAM INSTITUSI PEMBELAJARAN DAN INSTITUSI PERKHIDMATAN


INTITUSI PEMBELAJARAN

Antara Guru dan pelajar 
 • Guru sentiasa mendidik murid-murid bukan sahaja dengan ilmu bahkan budi bahasa dan akhlak.
 • Sekolah juga mesti mendidik disiplin yang membolehkan setiap pelajar berkelakuan baik. 
 • Ucapan " Selamat Pagi" dan "Assalamualaikum" merupakan amalan terbaik antara pelajar dan guru. 
 • Berdisiplin termasuk beratur dalam perhimpunan mingguan, masuk ke dewan, duduk dalam bilik darjah dan ketika bertemu guru dan Pengetua. 
 • Nilai-nilai murni adalah pelengkap kepada semua nilai yang diajarkan dalam pendidikan agama dan moral. 
 • Amalan budi bahasa boleh mengelakkan segala masalah sosial. 
 • Nilai-nilai murni adalah pelengkap kepada semua nilai yang diajarkan dalam pendidikan agama dan moral. 
 • Amalan budi bahasa boleh mengelakkan segala masalah sosial. 
Antara Pelajar Dengan Pelajar dan Rakan Sebaya 
 • Membiasakan diri mengucapkan salam atau sesama rakan pelajar dan rakan sebaya. 
 • Menghormati dan menghargai idea, fikiran dan pendapat serta hak milik rakan sebaya. 
 • Tidak mengganggu suasana ketenangan belajar di kelas, perpustakaan, makmal dan di tempat-tempat lain. 
INSTITUSI PERKHIDMATAN

Antara Ketua dan Anggota Yang Dipimpin 
 • Layanan yang baik dan berbudi oleh ketua terhadap kakitangan bawahan akan menimbulkan rasa mesra. 
 • Ketua harus mempunyai ketinggian budi bahasa dan nilai-nilai baik untuk diteladani orang bawahan. 
 • Menghormati anggota yang dipimpin serta menunjukkan sikap dan hubungan mesra. 
 • Baik sangka dan sedia menerima pandangan anggota yang dipimpin. 
 • Memberi teguran secara tertib, berhemah dan mematuhi peraturan. 
 • Ketua yang baik perlu adil dan saksama dalam membuat pertimbangan dan keputusan, tidak melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. 
Antara Orang Yang Dipimpin dan Ketua 
 • Mematuhi arahan ketua. 
 • Sentiasa menepati masa untuk menyelesaikan setiap tugasan yang diberikan. 
 • Sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. 
Antara Rakan Sekerja 
 • Saling menghormati antara satu sama lain untuk membina setia kawan yang erat dan teguh. 
 • Keakraban boleh melahirkan kemesraan dan rasa saling membantu dan tolong-menolong. 
 • Menunjukkan budi pekerti yang mulia, budi bahasa dan bertimbang rasa akan mewujudkan semangat kerja yang tinggi dalam usaha mencapai matlamat dan misi organisasi. 
 • Mengamalkan sikap bermuafakat dalam melaksanakan tugas. 
 • Sentiasa menjaga kebersihan diri dan berpakaian kemas dan terurus. 
 • Menerima nasihat, tunjuk ajar dengan hati yang terbuka. 
 • Tidak menggunakan waktu dan kemudahan untuk urusan peribadi. 
 • Hormat-menghormati sesama rakan pejabat dengan percakapan yang sopan santun dan menunjukkan rasa hormat. 
 • Menggunakan bahasa dan gerak geri yang sesuai berdasarkan umur dan pangkat. 

Sumber disunting : Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia / Buku Kecil Nilai-nilai Murni dan Budi Bahasa BPDN

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia