MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Tuesday, October 27, 2020

Sipnosis Buku : Pengurusan Sumber Manusia Berdaya Saing

Sipnosis Buku : Pengurusan Sumber Manusia Berdaya Saing

Pengarang : Zafir Mohd Makhbul 
Penerbit : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
ISBN : 978-967-412-044-3

Sipnosis :
Pengurusan sumber manusia sesebuah organisasi merupakan perkara penting yang akan memastikan matlamat organisasi tercapai. Pelbagai pendekatan telah digunakan oleh organisasi untuk menjadikan sumber manusia organisasi terus berdaya saing dan berani menghadapi cabaran persaingan. 

Fenomena perubahan persaingan, penstrukturan semula, pengecilan saiz perniagaan dan seumpamanya telah memberikan bnayak tekanan bukan sahaja kepada organisasi malah kepada sumber manusia. Sumber manusia yang tidak diberikan latihan dan pembangunan yang mencukupi akan berasa bimbang dan takut menerima perubahan ini. Kesemua ini akan memberi kesan ke atas motivasi dan kesetiaan pekerja. Justeru, organisasi yang telah mengamalkan sistem tradisional dalam pengurusan sumber manusia perlu melakukan pengubahsuaian selari dengan perubahan yang berlaku dalam persekitaran. 

Terdapat amalan tradisional yang masih relevan masa kini, namun ianya perlu disesuaikan dengan situasi semasa. Melalui pengurusan sumber manusia strategik, organisasi akan memastikan ia sentiasa berdaya saing dan sumber manusianya bersedia menghadapi perubahan. Kelestarian ini akan dapat dicapai jika pengurus sumber manusia mempunyai tiga set kemahiran iaitu :

  • Pengetahuan teknikal dan profesional
  • Kemahiran dalam semua fungsi pengurusan sumber manusia
  • Bijak mengurus perubahan
 Kejayaan mengurus sumber manusia amat bergantung kepada kecekapan dan kebijaksanaan pemimpin organisasi atau pengamalnya. Mereka memerlukan pengetahuan yang luas dan terkini dalam setiap fungsi pengurusan sumber manusia. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut dengan cekap dan berkesan, akan melahirkan sumber manusia yang berkualiti dan memberikan imej yang baik kepada pihak dalaman dan luaran organisasi. 

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia