MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Tuesday, October 27, 2020

Sipnosis Buku : Pembangunan Budaya Keselamatan Di Tempat Kerja

Sipnosis Buku : Pembangunan Budaya Keselamatan Di Tempat Kerja

Pengarang : Mohd Saidin Misnan, Abdul Hakim Mohammed, Abdul Rahman Dalib
Penerbit : Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia
ISBN : 978-983-52-0800-3

Sipnosis : 
Industri pembinaan sering dikritik kerana kurang mengambil berat dalam aspek keselamatan dan kesihatan. Sektor pembinaan adalah dikenali antara industri yang mencatatkan kadar kemalangan yang tinggi berbanding industri lain kerana sering dikaitkan dengan fenomena 3-D iaitu 'Dirty, Difficult and Dangerous' (Kotor, Sukar dan Merbahaya).

Keselamatan dalam industri pembinaan ialah suatu bidang yang signifikan kerana sektor ini menyebabkan banyak peluang pekerjaan dan ia juga menyumbang kepada peningkatan kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Kerja dalam industri ini dianggap merbahaya kerana ia mungkin sering kali melibatkan pekerjaan di tempat tinggi yang menggunakan perancah, lorong laluan, tangga, bumbung, kerja pengorekan yang melibatkan letupan, jentera kerja tanah dan penggunaan jentera pengangkat seperti kren dan pangangkat (hoist). 

Justeru, budaya keselamatan di tempat kerja merupakan satu elemen penting yang berupaya untuk mencegah daripada berlakunya kemalangan yang menjurus kepada hubungan antara manusia, kesihatan, keselamatan dan kemalangan serta persekitaran. Selain itu, budaya keselamatan juga merupakan satu elemen yang penting dalam keseluruhan aktiviti sesebuah organisasi.

Ini adalah kerana budaya keselamatan berupaya mencegah daripada berlakunya sesuatu kemalangan. Kesedaran mengenai budaya keselamatan dan kesihatan pekerjaan seharusnya menjadi agenda yang harus diberikan penekanan oleh semua pihak.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia