MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Friday, December 9, 2011

Pengkatalogan Dan Pengkelasan Koleksi Bahan Perpustakaan

TUJUAN PENGKATALOGAN DAN PENGKELASAN

- Mengurus dan menyusun bahan-bahan maklumat dengan sistematik.
- Memudahkan penyimpanan dan capaian kepada bahan-bahan di dalam sebuah perpustakaan.

PENGKATALOGAN 

- Proses menyediakan rekod katalog bahan maklumat.
- Setiap rekod katalog perlu mempunyai nombor kelas, keterangan deskriptif dan tajuk perkara.

PENGKELASAN 
Satu sistem klasifikasi satu cara sistematik untuk menyusun objek, konsep dan rekod.

Tujuan :-
- Mengumpul bahan dalam susunan yang membawa makna.
- Menyediakan cara istematik bagi mencapai bahan di rak dan juga di dalam katalog atas
talian.
- Memudahkan penyusunan semula bahan selepas digunakan.
- Membuat katalog berdasarkan subjek bahan.

 
Rekod Katalog.

1.) Pengkelasan
- Nombor kelas dihasilkan menggunkan sistem-sistem pengkelasan yang dicipta.
- Nombor kelas adalah unuk bagi setiap bahan maklumat dan berfungsi sebagai alamat
kepada bahan maklumat.
- Dengan merujuk kepada nombor kelas ini, kita dapat mengetahui kedudukan bahan itu di rak perpustakaan dan dapat mencarinya dengan mudah.
- Dikenali sebagai nombor panggillan atau call number.

2.) Pengkatalog deskriptif

- Menyatakan maklumat bibliografi bahan maklumat.
- Maklumat bibliografik adalah pengarang,tajuk,edisi,penerbit,tempat & tahun terbitan,muka surat serta saiz bahan.
- 3 peralatan yang perlu digunakan bagi menyediakan maklumat deskriptif:
i) ISBN (International Standard Bibliografic Description)ii) AACR2R (Anglo-American Cataloguing Rules,Second Edition, 1988 Revision)
iii) Dublin Core (Dublin Metadata Core Element Set)

3.) Pengkatalogan tajuk perkara.

Sistem Pengekelasan (yang utama di dunia)
1. Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey / Dewey Decimal Classification (DDC).
2. Sistem Pengkelasan Perpustakaan Kongres / Library of Congress Classification (LCC)

Kawalan Autoriti
- Diperlukan bagi memastikan setiap terma, istilah ataupun frasa yang digunakan untuk nama, judul dan tajuk perkara adalah konsisten pada setiap masa.
- Konsep ataupun subjek boleh diekspresi dengan pelbagai perkataan ataupun istilah.
- Istilah yang tetap atau standard perlu ditentukan di antara kesemua istilah yang ada.
- Istilah perlu digunakan pada setiap masa kerana ia diiktiraf sebagai piawaian atau standar yang di gunapakai.
- Amat penting kerana istilah digunakan sebagai punca capaian untuk mencari maklumat.
- sekiranya tiada piawaian, pelbagai istilah digunakan akan menyebabkan maklumat tidak dapat dicapai dengan berkesan.

MARC
- Adalah piawaian yang digunakan bagi mengkodkan rekod katalog ataupun rekod bibliografi dalam bentuk elektronik.
- Kebanyakan perpustakaan di seluruh dunia menyediakan rekod katalog dengan merujuk kepada piawaian atau standart penyediaan rekod bibliografi dalam bentuk elektronik yang di panggil MARC (Marchine-Readable Cataloging Record)
- Butiran yang terdapat pada kad katalog tidak boleh dimasukkan ke dalam komputer begitu sahaja bagi menghasilkan katalog elektronik.
- Komputer memerlukan kod khas bagi membolehkan ia membaca maklumat yang di masukkan.
- Rekod MARC mengandungi kod bagi setiap butiran bibliografi.
- Peraturan-peraturan perlu diikuti nagi menghasilkan rekod elektronik yang baik.
- Diselenggara oleh Perpustakaan Kongres, Amerika Syarikat.
- Sistem automasi perpustakaan direka dengan modul yang mempunyai 1 program khusus yang membenarkan rekod MARC dimasukkan dan dibaca.
- Dengan ini katalog dapat dimasukkan, disimpan dan di capai semula pada bila-bila masa.
- Terdapat kod-kod yang bertindak sebagai arahan kepada perisian komputer. Dikenali sebagai penanda medan (field tag).

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia