MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

Wednesday, November 23, 2011

Motivasi Fisiologi Dan Kerjaya

MOTIVASI adalah suatu penggerak hati yang mendorong seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Tenaga dalaman yang kuat ini amat penting dan mampu memberi impak yang besar terhadap sesuatu perkara yang hendak dilakukan.

Dalam konteks pekerjaan, motivasi juga dianggap perkara yang paling penting. Pekerja yang bermotivasi akan sentiasa menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh semangat dedikasi dan bersikap proaktif. Pekerja seperti inilah yang mampu meningkatkan prestasi dan kecemerlangan organisasi.

Latar belakang pekerja, keperibadian, falsafah hidup adalah antara faktor yang boleh mempengaruhi prestasi dan motivasi pekerja. Untuk itu, pengurus sumber manusia perlu memahami kehendak dan keperluan pekerja. Kehendak dan keperluan ini juga memerlukan keseimbangan. Justeru, memahami kehendak dan keperluan pekerja itu bermula dengan memahami keperluan manusia.

Abraham Maslow (1943) menganggap motivasi sebagai sesuatu yang kompleks. Beliau menganggap bahawa individu akan terus bermotivasi disebabkan oleh sesuatu matlamat. Matlamat ini dianggap sebagai keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengira budaya, persekitaran dan perbezaan generasi. Maslow dalam "a theory of human motivation" menyatakan terdapat lima (5) tahap keperluan manusia.

Keperluan pertama adalah keperluan fisiologi. Ia adalah keperluan asas manusia seperti makan, minum, tidur, tempat kediaman dan sebagainya. Peralatan untuk melaksanakan sesuatu kerja seperti komputer, pencetak, kerusi, meja, kenderaan dan sebagainya yang berkaitan dengan sesuatu pekerjaan atau tugas juga merupakan keperluan fisiologi. Sekiranya salah satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, ia akan mempengaruhi tumpuan pekerja semasa menjalankan tugas.

Tahap kedua adalah keperluan keselamatan. Termasuk di dalam keperluan ini adalah keselamatan peribadi, keselamatan kewangan, kesihatan dan mangsa penyalahgunaan kuasa dan sebagainya.

Keperluan sosial (kasih sayang dan kepunyaan) adalah keperluan ketiga yang perlu dipenuhi. Ia merupakan keperluan untuk dicintai dan perasaan kekitaan. Semua pekerja  perlu  merasai bahawa mereka diperlukan dan mempunyai peranan tersendiri di dalam organisasi. Jika dipenuhi, perasaan ketegangan dan tekanan (stress) di kalangan pekerja dapat dielakkan atau dikurangkan.

Tahap seterusnya adalah penghargaan kendiri (esteem). Keperluan ini berkaitan dengan keperluan untuk menghormati dan dihormati. Pekerja perlu diberi kepercayaan dan tugas yang boleh memberi mereka peluang untuk memberi sumbangan kepada organisasi. Ini akan meningkatkan penghargaan kendiri atau self-esteem. Mungkin penghargaan kendiri kendiri dalam konteks pekerjaan adalah ucapan penghargaan daripada ketua jabatan, anugerah dan penghargaan daripada jabatan atau peluang kenaikan pangkat.Tahap terakhir adalah keperluan kesempurnaan kendiri. Keperluan ini berkaitan dengan keperluan untuk mencapai cita-cita diri sendiri mengikut potensi seseorang manusia. Mengikut Maslow, keperluan untuk kesempurnaan kendiri dapat memberi motivasi yang berkekalan.

Keperluan peringkat kedua hingga peringkat kelima merupakan keperluan psikologi. Agak sukar untuk menentukan yang mana satu menjadi keutamaan seseorang  pekerja. Kesemua keperluan ini mungkin tidak boleh dipenuhi dalam satu masa. Oleh itu, perancangan dan pendekatan yang sesuai oleh pihak pengurus sumber manusia adalah amat penting dalam meningkatkan tahap motivasi pekerja.SUMBANGAN ARTIKEL
Oleh: Sukri Suhaimi
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia