MAKLUMAN PENTING!! Kepada ahli perpustakaan, anda DIWAJIBKAN membawa Kad Pengenal Pegawai untuk membuat pinjaman buku. Sekiranya tiada, sila buat kad tersebut di Bahagian Operasi Dan Kebombaan Negeri masing-masing. Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

Friday, December 9, 2011

Pengkatalogan Dan Pengkelasan Koleksi Bahan Perpustakaan

TUJUAN PENGKATALOGAN DAN PENGKELASAN

- Mengurus dan menyusun bahan-bahan maklumat dengan sistematik.
- Memudahkan penyimpanan dan capaian kepada bahan-bahan di dalam sebuah perpustakaan.

PENGKATALOGAN 

- Proses menyediakan rekod katalog bahan maklumat.
- Setiap rekod katalog perlu mempunyai nombor kelas, keterangan deskriptif dan tajuk perkara.

PENGKELASAN 
Satu sistem klasifikasi satu cara sistematik untuk menyusun objek, konsep dan rekod.

Tujuan :-
- Mengumpul bahan dalam susunan yang membawa makna.
- Menyediakan cara istematik bagi mencapai bahan di rak dan juga di dalam katalog atas
talian.
- Memudahkan penyusunan semula bahan selepas digunakan.
- Membuat katalog berdasarkan subjek bahan.

 
Rekod Katalog.

1.) Pengkelasan
- Nombor kelas dihasilkan menggunkan sistem-sistem pengkelasan yang dicipta.
- Nombor kelas adalah unuk bagi setiap bahan maklumat dan berfungsi sebagai alamat
kepada bahan maklumat.
- Dengan merujuk kepada nombor kelas ini, kita dapat mengetahui kedudukan bahan itu di rak perpustakaan dan dapat mencarinya dengan mudah.
- Dikenali sebagai nombor panggillan atau call number.

2.) Pengkatalog deskriptif

- Menyatakan maklumat bibliografi bahan maklumat.
- Maklumat bibliografik adalah pengarang,tajuk,edisi,penerbit,tempat & tahun terbitan,muka surat serta saiz bahan.
- 3 peralatan yang perlu digunakan bagi menyediakan maklumat deskriptif:
i) ISBN (International Standard Bibliografic Description)ii) AACR2R (Anglo-American Cataloguing Rules,Second Edition, 1988 Revision)
iii) Dublin Core (Dublin Metadata Core Element Set)

3.) Pengkatalogan tajuk perkara.

Sistem Pengekelasan (yang utama di dunia)
1. Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey / Dewey Decimal Classification (DDC).
2. Sistem Pengkelasan Perpustakaan Kongres / Library of Congress Classification (LCC)

Kawalan Autoriti
- Diperlukan bagi memastikan setiap terma, istilah ataupun frasa yang digunakan untuk nama, judul dan tajuk perkara adalah konsisten pada setiap masa.
- Konsep ataupun subjek boleh diekspresi dengan pelbagai perkataan ataupun istilah.
- Istilah yang tetap atau standard perlu ditentukan di antara kesemua istilah yang ada.
- Istilah perlu digunakan pada setiap masa kerana ia diiktiraf sebagai piawaian atau standar yang di gunapakai.
- Amat penting kerana istilah digunakan sebagai punca capaian untuk mencari maklumat.
- sekiranya tiada piawaian, pelbagai istilah digunakan akan menyebabkan maklumat tidak dapat dicapai dengan berkesan.

MARC
- Adalah piawaian yang digunakan bagi mengkodkan rekod katalog ataupun rekod bibliografi dalam bentuk elektronik.
- Kebanyakan perpustakaan di seluruh dunia menyediakan rekod katalog dengan merujuk kepada piawaian atau standart penyediaan rekod bibliografi dalam bentuk elektronik yang di panggil MARC (Marchine-Readable Cataloging Record)
- Butiran yang terdapat pada kad katalog tidak boleh dimasukkan ke dalam komputer begitu sahaja bagi menghasilkan katalog elektronik.
- Komputer memerlukan kod khas bagi membolehkan ia membaca maklumat yang di masukkan.
- Rekod MARC mengandungi kod bagi setiap butiran bibliografi.
- Peraturan-peraturan perlu diikuti nagi menghasilkan rekod elektronik yang baik.
- Diselenggara oleh Perpustakaan Kongres, Amerika Syarikat.
- Sistem automasi perpustakaan direka dengan modul yang mempunyai 1 program khusus yang membenarkan rekod MARC dimasukkan dan dibaca.
- Dengan ini katalog dapat dimasukkan, disimpan dan di capai semula pada bila-bila masa.
- Terdapat kod-kod yang bertindak sebagai arahan kepada perisian komputer. Dikenali sebagai penanda medan (field tag).

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Unit Pusat Sumber Dan Dokumentasi, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia