MAKLUMAN PENTING!! Sila maklum pada kami sekiranya anda telah bertukar ke mana-mana tempat pertukaran bagi pengemaskinian data ahli anda. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

JUDUL BUKU TERKINI

Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural

PERATURAN DAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN

☑ Berpakaian sopan dan kemas di dalam perpustakaan.
TIDAK DIBENARKAN merokok, makan dan minum serta tidur di dalam perpustakaan.
TIDAK DIBENARKAN membuat bising hingga mengganggu ketenteraman pengguna lain.
TIDAK DIBENARKAN membawa sebarang bahan yang tidak dipinjam melalui sistem (buku, majalah, suratkhabar) keluar dari perpustakaan kecuali setelah mendapat kebenaran daripada kakitangan perpustakaan.
TIDAK DIBENARKAN membuat pinjaman terhadap majalah keluaran terbaru sehingga tempoh yang tertentu.
☑ Kakitangan perpustakaan BERHAK menegur pengguna-pengguna perpustakaan yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.☑ Mereka yang layak membuat pinjaman adalah YANG TELAH BERDAFTAR sebagai ahli perpustakaan.
☑ Bilangan buku yang dibenarkan adalah sebanyak 3 buah dalam masa seminggu.

☑ Pengguna perlu memulangkan buku yang dipinjam dalam tempoh yang telah ditetapkan.
☑ Pembaharuan boleh dilakukan selama sekali sahaja dan tempoh masa yang diberi adalah seminggu.
☑ Selepas pembaharuan kali pertama, pengguna tidak dibenarkan membuat pembaharuan untuk kali kedua. Untuk tujuan pembaharuan, pengguna perlu membawa buku-buku tersebut ke Perpustakaan untuk dikemaskini tarikh pinjaman dan tarikh pemulangan buku yang baru.
Pengguna adalah bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan buku-buku yang dipinjam. Pengguna juga adalah bertanggungjawab untuk membayar gantirugi bagi buku-buku yang hilang atau rosak dalam pinjaman berdasarkan Akta Perpustakaan Negara 1972; Peraturan-Peraturan Perpustakaan Negara (Bayaran dan Denda) 1993, P.U. (A) 295, Jadual Kedua (Peraturan 3), perkara 2 iaitu dikenakan denda dua kali harga asal atau semasa sumber mengikut mana-mana yang lebih tinggi.


Siapa yang layak untuk menjadi ahli perpustakaan?
Semua pegawai dan kakitangan yang bertugas di Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia (JBPM) seluruh Malaysia adalah layak menjadi ahli perpustakaan dengan mengisi borang keahlian Perpustakaan yang boleh didapati di dalam blog rasmi perpustakaan atau datang sendiri di kaunter perpustakaan.

Bagaimana dengan orang awam atau pengguna dari kementerian / jabatan / institusi lain?
Mereka hanya dibenarkan membuat rujukan sahaja.

Apakah kriteria yang perlu dibawa untuk membuat pinjaman buku?
Pengguna DIWAJIBKAN membawa Kad Pengenal Pegawai untuk membuat pinjaman buku. Sekiranya anda masih belum mempunyai Kad Pengenal Pegawai, anda perlu membuat kad tersebut di Bahagian Operasi JBPM negeri masing-masing.

Berapakah maksimum pinjaman buku / jurnal / tesis / majalah boleh dipinjam dalam satu masa? Tempoh masa?
Buku / Tesis - 7 buah selama satu bulan
Jurnal / Majalah - 5 buah selama satu minggu

Bagaimana cara penyelesaian bagi pengguna yang lewat menghantar buku pinjaman?
Surat peringatan akan diberikan kepada pengguna yang lewat menghantar buku. Nama pengguna akan DISENARAIHITAMKAN selama SETAHUN setelah 3 kali surat dihantar tidak mendapat maklumbalas dari pengguna.

Bagaimanakah proses pemulangan buku pinjaman dilakukan?
Setelah pengguna memulangkan buku pinjaman, pengguna akan mendapat satu salinan slip pemulangan buku sebagai pembuktian pemulangan buku.

Bagaimana cara untuk membuat pembaharuan buku pinjaman bagi melanjutkan tempoh masa pinjaman?
Untuk membuat pembaharuan, pengguna perlu membawa buku yang hendak diperbaharui ke perpustakaan.

Bagaimana cara sekiranya pengguna telah menghilangkan atau merosakkan buku pinjaman?
Pengguna mestilah bertanggungjawab ke atas buku perpustakaan yang dipinjam. Jika buku tersebut hilang atau rosak, maka pengguna hendaklah MENGGANTIKAN buku tersebut sama ada beli buku yang sama dengan tajuk ataupun membayar harga asal buku kepada Pegawai Unit Pusat Sumber Dan Dokumentasi.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...


Perpustakaan, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia