Friday, September 30, 2011

Syarat Baru Pemilikan Kad Kredit

Pada 18hb Mac 2011 Bank Negara Malaysia(BNM) telah mengeluarkan syarat baru yang lebih ketat berkuatkuasa serta-merta bagi pemegang kad kredit.  Timbalan Gabenor BNM, Nor Shamsiah Mohd. Yunus berkata, di bawah garis panduan baru itu, syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kad kredit baharu memerlukan had pendapatan minima RM24,000 setahun (sebelum ini RM18,000).

Di antara intipati syarat baru adalah seperti berikut: -
  • Pendapatan minima untuk permohonan kad kredit baru ialah RM24,000 setahun.
  • Mereka yang berpendapatan RM36,000 setahun atau kebawah, hanya boleh memiliki kad kredit daripada dua pengeluar sahaja.
  • Mereka yang sedia ada memiliki lebih daripada dua pengeluar kad diberi tempoh sehingga akhir tahun ini untuk menentukan pengeluar kad.
  • Tempoh diberi sekurang-kurangnya 2 tahun kepada pemegang kad untuk menyelesaikan baki hutang kad kredit yang telah dibatalkan.
  • Had maksimum kredit yang diberikan tidak boleh melebihi 2 kali ganda pendapatan bulanan bagi setiap pengeluar kad.
  • Bagi mereka yang telah mempunyai baki hutang kad kredit yang melebihi had maksimum iaitu 2 kali ganda gaji bulanan, diberi tempoh penangguhan selama 2 tahun untuk memenuhi keperluan syarat baharu tersebut.
Nor Shamsiah berkata panduan garis panduan baru tersebut merupakan usaha untuk menggalakan pemegang kad kredit mengamalkan amalan pengurusan kewangan secara berhemat.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...