Translations Page. Click Here

Nota Makluman

Kepada semua kakitangan JBPM yang berdaftar sebagai ahli perpustakaan, seandainya anda telah bertukar ke negeri / bahagian / cawangan / unit yang lain, sila maklumkan kepada kami untuk dikemaskini data anda. Kerjasama anda amat dihargai.

Terima kasih

PIAGAM PELANGGAN, VISI, MISI DAN SLOGAN

PIAGAM PELANGGAN UNIT PUSAT SUMBER DAN DOKUMENTASI 
(PERPUSTAKAAN ANJUNG ILMU)
  • Memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna adalah sempurna, berkesan dan menepati kehendak.
  • Memastikan urusan pinjaman bahan Perpustakaan diselesaikan dalam tempoh yang singkat bagi setiap pelanggan.


VISI UNIT PUSAT SUMBER DAN DOKUMENTASI 
(PERPUSTAKAAN ANJUNG ILMU)

Menjadi pusat perujukan dan maklumat yang efisien yang berkaitan dengan kebombaan


MISI UNIT PUSAT SUMBER DAN DOKUMENTASI 
(PERPUSTAKAAN ANJUNG ILMU)

  • Memberikan perkhidmatan yang terbaik, relevan dan mudah capai. 

  • Memperolehi, mengumpul, menyimpan dan memelihara semua bahan-bahan Perpustakaan dan terbitan terutamanya terbitan-terbitan yang diterbitkan oleh Jabatan dan organisasinya. 

  • Memproses, menyusun, mendokumentasi dan menyebarkan maklumat-maklumat yang terdapat di Perpustakaan kepada pengguna.


SLOGAN UNIT PUSAT SUMBER DAN DOKUMENTASI 
(PERPUSTAKAAN ANJUNG ILMU) 

" ILMU PEMANGKIN KEJAYAAN "

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...